Lajmet

Sqarim i QKUK rreth produkteve të Hemofarm

[Prishtinë - 18 Gusht 2014]
Zyra për media dhe marrëdhënie me publikun e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, njofton opinionin publik se bazuar në furnizimin e bërë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, nuk figurojnë prodhime të kompanisë “Hemofarm” dhe nuk ka nevojë të krijohen shqetësime dhe panik në mesin e pacientëve që trajtohen në QKUK. QKUK sqaron se bazuar në Memorandumin që ka me Doganat e Kosovës212-055 dhe me AKPM, e që parasheh që barnat e konfiskuara të dorëzohen në QKUK në formë të donacionit. Produktet  me të cilat...

Bordi i SHSKUK-së, miraton disa drejtorë të klinikave, anulohet në tërësi konkursi për lëmitë diagnostike dhe klinikat ku nuk kishte kandidatë të mjaftuar

Në mbledhjen e  fundit, Bordi  Drejtues i  Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, ka shqyrtuar dhe diskutuar  rekomandimet e komisioneve përzgjedhëse...

Komisioni vlerësues, rekomandon riintervistim për kandidatët për drejtorë në degët diagnostike

Pas shqetësimit të ngritur nga mediet në lidhje me parregullsitë eventuale në konkursin për drejtorë të Klinikave, Shërbimeve dhe Instituteve për lëmitë diagnostike,...

Për ne

Çka ofron QKUK?

Qendra Klinike Universitare e Kosovës ofron shërbime shëndetësore të nivelit terciar për të gjithë banorët e Republikës së Kosovës dhe për pacientët e tjerë që kanë probleme apo shqetësime shëndetësore. Përveç pjesës shëndetësore, në QKUK zhvillohet edhe pjesa arsimore dhe ajo shkencore, pra QKUK kryen tri funksione, pjesën shëndetësore, përmes trajtimit të pacientëve, pjesën arsimore apo përgatitjen praktike të studentëve të Fakultetit të Mjekësisë, dhe pjesën shkencore, përmes punimeve të ndryshme shkencore.