Klinika e Neurologjisë

Klinika e Neurologjisë, ofron shërbime dytësore dhe tretësore neurologjike.  Në kuadër të klinikës, ofrohen ekzaminime specialistike, konsultative, ekzaminime konziliare, ekzaminime neurofiziologjike si EEG, EMNG. Po ashtu, bëhet edhe dopleri ekstrakranial, ekzaminime radiologjike, si CT dhe ekzaminime të tjera të nevojshme në kuadër të procedurave diagnostiko, varësisht nga specifika.

Klinika e Neurologjisë, ka 7 reparte

  1. Reparti A, shef i Repartit, Ass.dr. Nexhmedin Shala
  2. Raparti B, Shef i repartit, Ass.dr.sci. Valbona Govori
  3. Reparti C, Shef i Repartit, Prof.ass. Afrim Blyta
  4. Reparti i kujdesit Intensvi, Shef i Repartit, ass.dr. Myrvete Kabashi
  5. Reparti i Neurofizioogjisë dhe Neurodiagnostiës, Shef  ass.dr. Vera Kukaj
  6. Reparti i shërbimit specialistik konsultativ, Shef   dr. Kamer Zeqiraj
  7. Reparti i Fiziatrisë me rehabilitim , Shef  dr. Enver Isaku, specializantë.