Klinika e Syve

Kinika e Syve bën diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të syrit.

Klinika posedon :

  • 3 ambulanca për të rritur,
  • 1 ambulancë për fëmijë,
  • kabineti i  ultratingullit,
  • kabineti i glaukomës,
  • kabineti i strabologjisë me ortopleoptikë
  • kabineti i laserit
  • sallën Operative

Në Klinikën e Syve, diagnostikohen dhe trajtohen sëmundjet e kapakëve të syrit, kornesë, uvesë, aparatit lakrimal, trupit qelqor, lensit, retinës, glaukomës, strabizmat, lëndimet e syrit.

Në Klinikën e Syve ka 5 reparte dhe traktin operativ :

  • Reparti A1,  kryeshefe Dr. Burbuqe Pustina
  • Reparti A2,  kryeshef Prof. As. Kelmend Spahiu
  • Reparti B1
  • Reparti B2, kryeshefe Dr.Afërdita Bakalli
  • Reparti C,  kryeshef Dr.sci Naser Salihu
  • Trakti operativ, Prof. As. Gazmend Kaçaniku
  • Në Klinikën e Syve punojnë 20 mjekë specialistë të oftalmologjisë dhe 57 infermiere/ë.

Numri i kontaktit të Klinikës 038/500.600-3428