Konsiliumet mjekësore

Në kuadër të klinikave të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë formuar konsiliume profesionale që vendosin për trajtimin dhe mjekimin e rasteve më të komplikuara.

Klinika e Dermatovenerologjisë  në përbërje të konsiliumit ka këta specialistë

 Dr. Emrush Hetemi

Prof. assoc.dr.sci. Afërdita Daka

Prof.ass. Mybera Ferizi

Mjeku specialist i cili prezanton rastin në Konsilium

Klinika Infektive ka në përbërje të konsiliumit këta specialistë

Prof.ass. Shemsedin Dreshaj

Prof.dr. Hamdi Ramadani

Prof.dr. Salih Ahmeti

Klinika e ORL-së  ka  këtë përbërje

Lëmia e Rinologjisë dhe Sinusologjisë 

Ass.mr. Vahedin Haxhijaha

Prof.dr. Adem Limani

Ass.mr. Flamur Ukaj

Dr. Sherife Bajrami

Në raste të caktuara edhe radiologu, neurokirurgu, alergologu

Kirurgji e Kokës dhe Qafës

Prof.dr. Adem Limani

Mr. Hajdin Thaçi

Ass. Mr. A Behramaj

Në rastet e caktuar  patologu, radio-onkologu dhe onkologu-kemioterapist

Lëmia e Otologjisë

Prof.dr. Qazim Hysenaj

Dr. G. Ajvazi

Mr. A Mustafa

Mr. A Heta

Ass.mr. Emine Ramku

Mr. Xh. Latifi

Në raste të caktuara edhe neurokirurgu dhe infektologu

Otologjia + Orl Pediatrike

Prof.dr. Qazim Hysenaj

Prof. Dr. Adem Limani

Mr. A Heta

Ass.mr. Emine Ramku

Mr. A. Mustafa,

Mr. Xh. Latifi

Në raste të caktuara neurokirurgu dhe pediatri

 Klinika e Pediatrisë ka këtë përbërje të konsiliumit

Prof.dr. Mujë Shala- Reparti i Neonatologjisë

Prof.assoc.dr. Murat Zejnullahu- drejtor i Klinikës

Prof.assoc.dr. Mehmedali Azemi- Reparti i Gastroenterologjisë

Dr. Ramush Bejiqi- Reparti i kujdesit intensiv

Klinika e Neurologjisë  ka këtë përbërje të konsiliumit

Ass,dr,sci. Valbona Govori

Dr. Nexhat Shatri

Dr. Nazim Dakaj

Klinika e Kraharorit ka këtë përbërje të konsiliumit

Prof.ass.dr.sci. Behxhet Osmani

Ass.dr.sci. Gazmend Zhuri

Mr.sci. dr. Musa Hoxha

Klinika e Neurokirurgjisë ka këtë përbërje të konsiliumit

Prof.dr. Arsim Morina

Dr. Bujar Kastrati

Dr. Nehat Halili

Klinika e Anestezionit dhe Mjekimit Intensiv ka këtë përbërje të Konsiliumit

 

Ass.dr.sci. Nehat Baftiu

Dr. Hysen Hyseni

Dr. Zana Bukoshi

Klinika Obstetrike Gjinekologjike ka këtë përbërje të Konsiliumit

Prof.dr. Shefqet Lulaj

Prof.dr. Sejdullah Hoxha

Dr. Nagip Rexhepi

Klinika e Ortopedisë dhe Traumatologjisë ka këtë përbërje të Konsiliumit

Prof.ass. Faton Morina

Prof.dr. Cenë Bytyçi

Ass.dr.  Arben Grazhdani

Klinika e Kirurgjisë Pediatrike ka këtë përbërje të Konsiliumit

Prof.dr. Nexhmi Hyseni

Prof.dr. Hasan Ahmeti

Ass.dr. Sadik Llullaku

Klinika e Kirurgjisë ka këtë përbërje të Konsiliumit

Kirurgjia Abdominale

Prof.dr. Dalip Limani

Dr. Ismet Shaqiri

Dr. Faton Hoxha

Kiurgjia Torakale

Dr. Fitim Selimi

Dr. Saudin Maliqi
Kirurgjia Vaskulare

Dr. Eshref Osmani

Dr. Harieta Zharku

Klirurgjia Plastike
Prof.dr. Hysni Arifi

Dr. Hasime Terziqi

Klinika e Urologjisë ka këtë përbërje të Konsiliumit

Prof.ass. Isa Haxhiu
Prof.dr. Dr.Tunë Pervorfi
Dr.Taner Yusuf

Klinika Maksilofaciale ka këtë përbërje të Konsiliumit

 

Ass.dr. Fëllënza Gjinolli

Ass.dr. Mërgime Prekazi- Loxha

Dr. Njazi Heta

 Klinika e Syve ka  këtë përbërje të Konsiliumit

Prof.dr. Meshqyre Brestovci

Prof.dr. Kelmend Spahiu

Prof.dr. Gazmend Kaçaniku

Ass.dr. Afërdita Bakalli

Ass. Dr. Burbuqe Pustina

Klinika e Mjekësisë Fizikale dhe Rehabitimit ka këtë përbërje të Konsiliumit

Dr. Iliriana Dallku

Dr. Bajram Ademi

Dr. Sanije Geci

Radiologjia

Neuroradiologji: Prof.assoc. Halit Ymeri dhe dr. Agron Arifi

Radiologjia Urogjenitale: dr. Martin Marniku dhe dr. Ilir Ukimeri

Radiologjia Gastrointestinale: Dr. Sadik Kelmendi dhe dr. Agron Bujupi

Radiologjia  Torakale: dr. Hakif Thaci dhe dr.Merita Basha

Radiologjia Osteomuskulare: Dr.Ilaz Bunjaku dhe dr. Bujar Gjikolli

Radiologjia Vaskulare: Dr. Arben Kutllovci dhe dr. Naser Gjonbalaj